​Proces

1

Rådgivning gennem alle byggeriets faser

KVJ Tegnestue står til rådighed fra ønsket om en bygning opstår til nøglen overleveres til bygherren. Vi lytter til kundernes ønsker og behov, og vi laver grundige analyser før materialer og konstruktioner fastlægges.

Der er flere parametre at tage højde for i en byggesag, for os er det vigtigt at bygningen kommer til at leve op til både bygherrens ønsker og myndighedernes krav.

God rådgivning koster penge, samtidig er det også en besparelse på den lange bane. Vi tegner så håndværkeren kan gå direkte i gang, med det han er bedst til.​

2

Idéudvikling og skitsering

Når vi idéudvikler og skitserer i en byggesag, tager vi altid udgangspunkt i bygherrens tanker og ideer. Ud fra bygherrers ønsker fastlægger vi rumbehov. Vi laver et overslag på de tidsmæssige og økonomiske rammer, så vi kan vurdere realiserbarheden i den givne byggesag.

I idéfasen er der altid flere muligheder, i KVJ Tegnestue finder vi den bedste i dialog med bygherren.

Ingen byggesag er for lille for KVJ Tegnestue, vi ser gerne på, også mindre, til- og ombygninger. For os er det vigtigt at se til- og ombygninger i den helhed, de kommer til at indgå i, så der opstår en æstetisk sammenhæng mellem nyt og gammelt.

3

Analyse af behov, kvalitetskrav og materialevalg

Vi gennemgår systematisk hele byggeriet.

Ved at se på konstruktionerne analyserer vi materialernes egenskaber, herunder blandt andet isoleringsevne og sikring mod fugt og brand. Vi sikrer den bedst mulige kvalitet inden for den givne økonomiske ramme.

Byggeriet fremtidssikres ved at vælge solide og holdbare materialer, der lever op til den standart bygherrer ønsker i forhold til vedligeholdelse.

4

Tegningsmateriale til myndighedsgodkendelse og udførelse

I KVJ Tegnestue tager vi os af kommunikationen med myndighederne. Vi leverer tegningsmateriale og udfylder de øvrige ansøgningskriterier, så det belyser, at byggeriet lever op til bygningsreglementet.

Bygbarheden er omdrejningspunktet i udførelsestegningerne, vi tegner til et eventuelt udbud, og vi sikrer en detaljeringsgrad der kan gives tilbud og bygges efter.

Inden udførslen af byggeriet påbegyndes, kan vi udarbejde de nødvendige kontrakter, så alt det juridiske er på plads.

5

Kontakt til håndværkere

I KVJ Tegnestue har vi et stærkt netværk med forbindelse til en række dygtige håndværkere.

Vi indhenter gode tilbud til vores kunder, for at sikre den rigtige kvalitet i udførslen.

Vi kan udarbejde kontrakter, så det juridiske er på plads.

6

Arealoptimering

Lovliggørelse af byggeri​

Ønskes fx en kælder eller en overetage lovliggjort til beboelse, så kan vi hjælpe, vi har et dybdegående kendskab til bygningsreglementet og kan besvare dine tvivlsspørgsmål.

I dialog finder vi ud af hvordan projektet skal realiseres. Som udgangspunkt går vi efter færrest mulige ændringer af det allerede eksisterende byggeri, samtidig med at sikkerheden optimeres.

Vi kontakter myndighederne og udarbejder en eventuel dispensationsansøgning, hvis der er behov for det.

Se eksempel her

7

Køb- og salgsrådgivning

Køber: Sammen med køber gennemgår vi tilstandsrapporten og tilser bygningen, så vi sikrer det rigtige køb i forhold til både økonomi, kvalitet og behov. Vi kan udarbejde skitseforslag til om- og tilbygning for at imødegå en energioptimering af huset.

Sælger: Vi hjælper sælger med klargøringen inden salg. Det er vigtigt at huset fremstår fra sin bedste side i salgsøjemed. Vi kan lave skitseforslag, som sælger husets muligheder.

Se mere

Få mere information

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi giver også gerne et uforpligtende tilbud. Du kan ringe til os på telefon 20 48 01 92 eller sende en e-mail til kvj@kvj-tegnestue.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Få en uforpligtende samtale

Går du rundt med en konkret idé eller tanke om noget, du tror vi kan hjælpe jer med, vil vi gerne høre fra jer. Udfyld formularen, og vi vil inden længe vende tilbage med et godt tilbud.

Gratis og uforpligtende

Få svar inden for 24 timer

Professionel rådgivning

Skriv til os på kvj@kvj-tegnestue.dk

eller ring på telefon: ​20 48 01 92